Debat1el Amic i amat, cinc reflexions a través de cinc personatges (PAC 4)

  1. Cristina Fernández Recasens says:

    Bona contribució, Juliana. Demostres molt bona comprensió del film de Ventura Pons i dels seus personatges. Per millorar, caldria que integressis a la teva anàlisi els enfocaments crítics i teòrics rellevants i que fessis referència a les contribucions de les teves companyes (calia un paràgraf explicant de quina manera el debat ha modificat vostra lectura de la pel·lícula).