Debat1el PAC 1: Reflexió final, el gènere i la cultura

  1. Cristina Fernández Recasens says:

    Bones reflexions, Juliana. I apassionades! Prenem nota per tal d’incorporar més material sobre dones lesbianes i persones bisexuals. Has fet molt bona feina, endavant!